برخی محصولات صنعتی که برای اولين بار در صنعت طراحی و ساخته شده است.

برخی محصولات صنعتی که برای اولين بار در صنعت طراحی و ساخته شده است.

برخی محصولات صنعتی که برای اولين بار در صنعت طراحی و ساخته شده است.
  • سيستمهای کمک نجات غريق الکترونيکی هوشمند نصب شده در استخر های کشور
  • سيستم اتوماسيون آبياری کشاورزی برای کاهش 50 درصدی مصرف آب و برق نصب شده در ده ها هکتار باغهای کشاورزی در کشور
  • سیستم محافظت در برابر سرقت تراسفورماتور های برق در کشور
  • سیستم عیب یاب شخصی خودرو
اخبار
برخی پروژه های صنعتی انجام شده يا در حال انجام
برخی پروژه های صنعتی انجام شده يا در حال انجام
برخی محصولات صنعتی که برای اولين بار در صنعت طراحی و ساخته شده است.
برخی محصولات صنعتی که برای اولين بار در صنعت طراحی و ساخته شده است.
انتشارات
انتشارات
سید علی اکبر صفوی
عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز از مهر سال 1389 تا کنون: با مرتبه استادی عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز از سال 1385 تا کنون: با مرتبه دانشياری عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز از سال 1376- 1384: با مرتبه استادياری
سید علی اکبر صفوی
سید علی اکبر صفوی در سال 1366 مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه شهید چمران اهواز و در سال 1371 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی کنترل از دانشگاه NSW استرالیا دریافت نمود. وی در سال 1374 دکترای تخصصی خود را در رشته مهندسی سیستم ها و کنترل در دانشگاه سیدنی تکمیل نمود و در سال 1375 دوره پسادکتری خود را نیز در همان دانشگاه ادامه داد. در سال 1376 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز شد و هم اکنون استاد تمام دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز می باشد. زمینه های تحقیقاتی وی شامل model predictive control، wavelets، neutral networks, system identification, network based control و information technology می باشند. برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://shirazu.ac.ir/faculty/home/safavi/en مراجعه فرمایید.