اخبار و بلاگ

برخی پروژه های صنعتی انجام شده يا در حال انجام

برخی پروژه های صنعتی انجام شده يا در حال انجام

برخی پروژه های صنعتی انجام شده يا در حال انجام

برخی محصولات صنعتی که برای اولين بار در صنعت طراحی و ساخته شده است.

برخی محصولات صنعتی که برای اولين بار در صنعت طراحی و ساخته شده است.

برخی محصولات صنعتی که برای اولين بار در صنعت طراحی و ساخته شده است.

انتشارات

انتشارات

انتشارات

تماس با ما

  • add_location

    شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، حوزه مدیریت دانشگاه شیرازطبقه ۷ دفتر ریاست


  • phone

    07136133112 , 07136133050 , 07136133080

  • email

    safavi@shirazu.ac.ir