برخی پروژه های صنعتی انجام شده يا در حال انجام

برخی پروژه های صنعتی انجام شده يا در حال انجام

برخی پروژه های صنعتی انجام شده يا در حال انجام

Applications of Wavelets and Multiresolution Analysis to Process Control (1997-1999).

Multiple Models for Optimization and Control of Non-linear Systems (1998-2000).

E-Learning and standards for digital contents (2005-2006).

Feasibility study of control system improvements for the Gas Turbines of Iranian Natural Gas Company (2006-2007).

A virtual and remote laboratory for researchers in industry & academia and for university & high school students (2006-2008).

Identification and Monitoring of the Main production System of Golijeh Factory (2008-2009).

Design and Implementation of Road Monitoring Systems Networks (2008-2009)

Initial evaluation, project and sub-project definitions for integrated automation of the distribution section project of Fars Natural Gas Company (2011-2012)

Design and Implementation of Control and Monitoring system for Shiraz Solar Power Plant with the aid of PLC and Computer towards implementation of advanced control techniques (2010-2012)

صنعتي سازي سيستم اتوماسيون کشاورزي ، پروژه شرکت توزيع نيروي برق شيراز 1389 - اتمام يافته

مشاوره و راهبری بکارگیری سیستم های کنترل گسترده (DCS) و نگهداري آنها در پست هاي برق (1391-1390 ) - در حال اجرا

طراحي سيستم حفاظت از ترانس هاي شرکت توزيع برق شيراز در برابر سرقت (1390 ) - اتمام يافته

طرح اتوماسيون يکپارچه  بخش توزيع شرکت گاز استان فارس ( 1391) - اتمام یافته

قرارداد طراحي پارک انرژي شيراز -کارفرما وزارت نيرو سازمان بهره وري انرژي ايران (1392 ) - اتمام يافته

طرح ممیزی انرژی4000 واحد مسکونی، تجاری و صنعتی شیراز (1392 ) - اتمام يافته

طرح جامع ترافیک شهر شیراز (1393) - در حال اجرا

موردی نیست
اخبار
برخی پروژه های صنعتی انجام شده يا در حال انجام
برخی پروژه های صنعتی انجام شده يا در حال انجام
برخی محصولات صنعتی که برای اولين بار در صنعت طراحی و ساخته شده است.
برخی محصولات صنعتی که برای اولين بار در صنعت طراحی و ساخته شده است.
انتشارات
انتشارات
سید علی اکبر صفوی
عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز از مهر سال 1389 تا کنون: با مرتبه استادی عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز از سال 1385 تا کنون: با مرتبه دانشياری عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز از سال 1376- 1384: با مرتبه استادياری
سید علی اکبر صفوی
سید علی اکبر صفوی در سال 1366 مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه شهید چمران اهواز و در سال 1371 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی کنترل از دانشگاه NSW استرالیا دریافت نمود. وی در سال 1374 دکترای تخصصی خود را در رشته مهندسی سیستم ها و کنترل در دانشگاه سیدنی تکمیل نمود و در سال 1375 دوره پسادکتری خود را نیز در همان دانشگاه ادامه داد. در سال 1376 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز شد و هم اکنون استاد تمام دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز می باشد. زمینه های تحقیقاتی وی شامل model predictive control، wavelets، neutral networks, system identification, network based control و information technology می باشند. برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://shirazu.ac.ir/faculty/home/safavi/en مراجعه فرمایید.